logo

Spoločnosť STATUS REAL s.r.o. je priamym pokračovateľom stavebnej firmy Čabala. Hlavnou činnosťou spoločnosti je stavebníctvo – uskutočnovanie stavieb a ich zmien.

STATUS REAL s.r.o. realizovuje široký obsah stavebných prác:

Firma vypĺňa priestor, ktorý na trhu stavebných prác vzniká medzi veľkými stavebnými firmami a živnostníkmi podnikajúcimi v oblasti stavebníctva:

Oprávnenie, ktoré firma má pre podnikanie v oblasti stavebníctva jej umožňuje pružne reagovať na potreby trhu - meniť počet a štruktúru zamestnancov či už v pracovnom pomere alebo pracujúcich na dohody. Vhodné „zazmluvnenie“ špecialistov - živnostníkov umožňuje pokryť značnú časť remeselných živnosťí.